Biuro Komitetu Organizacyjnego
Omdlenia i Kardioneuroablacje 2023
 Institute of Cardiovascular Science Sp. z o.o.
30-002 Kraków, ul. Zbożowa 2/2
NIP: 6772489062, REGON: 524162607, KRS: 0001012286
biuro@omdlenia2023.pl


Osoba do kontaktu

Marta Filipowska
m.filipowska@omdlenia2023.pl
+48 508 24 44 02